Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang van vier tot twaalf jaar

Hoe combineert u de schooltijden van uw kind met uw werk of studie? In onze buitenschoolse opvang bieden wij kinderen van vier tot dertien jaar een fijne plek. Dat doen wij op verschillende locaties in ’s-Gravenzande en Heenweg. Kinderen kunnen hier hun vrije tijd op een leuke manier doorbrengen. En tegelijk willen we hen uitdagen om zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, zelfstandige en sociale jongeren.

Vervoer tussen school en buitenschoolse opvang

De locaties voor kinderen tot en met groep 4 bevinden zich in of vlak bij school. Voor kinderen die in ’s-Gravenzande op een school zitten, waar Okidoki geen buitenschoolse opvang biedt, regelen wij zo nodig het vervoer tussen school en buitenschoolse opvang. Ook kinderen vanaf groep 5 die overgaan naar BSO Carrousel of BSO Upst@irs worden vanaf hun school opgehaald. Dat gebeurt lopend, met de fiets, met de Okidokibus of met de stint. BSO Boelhouwerstraat, Heenweg biedt opvang 4-12 jaar in het eigen gebouw. Gaat uw kind buiten ’s-Gravenzande naar school? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar mogen alle kinderen – die in ’s-Gravenzande op school zitten - op eigen gelegenheid, lopend of op de fiets naar BSO Carrousel of BSO Upstairs.Samen werken we op deze manier aan de zelfstandigheid van de kinderen. Met de kinderen bespreken we welke route ze volgen. Als u dat prettig vindt, begeleidt een pedagogisch medewerker uw kind de eerste keer op deze route. Bij Upstairs is onze pedagogisch medewerker altijd bij de Kon. Julianaweg, parkeerterrein Sportpark om te helpen met oversteken.

Gezellig spelen met leeftijdgenootjes

Kinderen van dezelfde leeftijd trekken naar elkaar toe, want bij elke leeftijd horen eigen interesses. Daarom vangen wij de kinderen op in verschillende leeftijdsgroepen, met leuke activiteiten die daarbij passen. Wij hebben de buitenschoolse opvang ingedeeld in twee groepen:

  • Groep BSO Basis:  opvang groep 1 t/m 4 
  • Groep BSO Carrousel: opvang groep 5 t/m 8
  • Groep BSO Upst@irs: opvang groep 5 t/m 8

Daarnaast kunt u ook kiezen voor de buitengroep, die vanuit onze vaste locatie Spinel op maandag, dinsdag en donderdag de natuur intrekt.

  • Buitengroep De Strandjutters: opvang vanaf 7 jaar, groep 4

Als uw kind van BSO Basis naar BSO Carrousel of naar Tieneropvang Upst@irs overstapt, dan zijn hiervoor 2 momenten in het schooljaar, t.w.:

  • na de voorjaarsvakantie
  • na de zomervakantie

Deze overstap kunt u minimaal 1 maand voor de vakantie aanvragen.

 

Filmpje over de BSO

Opvang voor en na school en tijdens vakanties

Onze buitenschoolse opvang is niet alleen gezellig, maar ook flexibel. U kunt kiezen uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties, of een combinatie daarvan. Vakantieopvang is er dus ook voor kinderen die in het schooljaar niet naar de naschoolse opvang komen. U stelt zelf uw pakket samen. Vraag hierover advies bij de afdeling Planning.