Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten die bij Okidoki Kinderopvang, Peuteropvang / Peuterspeelzalen en Buitenschoolse Opvang in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.