Taal voor ouders

Taalles voor anderstalige ouders onder schooltijd of terwijl uw kind de peuterspeelzaal bezoekt.

Dinsdagochtend van 9.00 - 11.30 uur.

Waar?
Openbare Daltonschool
De Savornin Lohmanstraat 1
Naaldwijk