0-6 maanden

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de eerste maanden kent uw baby nog geen verschil tussen zichzelf en anderen. Hij is als het ware één met de personen en dingen uit de omgeving.

Na enkele weken komt het eerste lachje. Uw baby reageert nog op ieder lachend gezicht en vindt het fijn om geknuffeld te worden.
Vanaf ongeveer 10 weken reageert uw baby blij als hij u of andere vertrouwde mensen ziet. Het begin van het veilig hechten en dit is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van uw baby.

Uw baby leert steeds beter om te laten zien of horen hoe hij zich voelt. Naast huilen en lachen strekt hij nu ook zijn armen uit om opgepakt te worden.
Als uw baby ongeveer een half jaar oud is, dan kan hij eenkennig worden. Uw baby ziet het liefst u of andere bekende mensen en kan angstig reageren op mensen die hij niet kent.

Hoe begeleiden wij uw baby

Uw baby wordt verzorgd door 2 pedagogisch medewerkers, zodat uw baby telkens dezelfde medewerkers ziet en deze medewerkers gaat vertrouwen.

Veiligheid
In het eerste halfjaar is het belangrijk dat uw baby zich veilig voelt. Dat uw baby leert vertrouwen op de mensen die hem verzorgen. Door dit veilige gevoel ontwikkelt uw baby zelfvertrouwen en vertrouwen in zijn omgeving.
In de groep kijken we goed wat een baby van ons ‘vraagt’ en spelen daarop in. We zorgen ervoor dat we met elke baby liefdevol omgaan, met aandacht voeden, verzorgen en spelen.  
We overleggen met u over het eten, slapen en spelen van uw baby.
Dit alles zorgt ervoor dat uw baby zich fijn voelt en het ritme van thuis kan volgen.

Contact
Als we uw baby oppakken, dan doen we dit nooit van achteren. Hij zou kunnen schrikken. We kijken uw baby eerst aan en vertellen dat we gaan doen en pakken uw baby daarna op.
Als we contact maken, kijken we goed naar de reactie van uw baby, hoe subtiel ook. Als we spelen met uw baby en hij kijkt even weg, dan wil uw baby misschien even wat ruimte of rust. Door bijvoorbeeld te zeggen: “wil jij even alleen spelen?”, leert uw baby dat hij zelf kan aangeven wat hij wil. Zijn zelfvertrouwen groeit!
Baby’s genieten van de andere kinderen in de groep. Door samen liedjes te zingen, op een kleedje te spelen, beleven de kinderen veel plezier met elkaar, ook de baby’s!

Ruimte voor eigen spel
We geven uw baby ook de ruimte om zelf te spelen en te ontdekken. We kijken goed als de baby zelf speelt en stimuleren hem om zelf te ontdekken. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen.

 

Motorische ontwikkeling

Ook op motorisch gebied ontwikkelt uw baby zich. Zowel in grote motoriek (bewegen met het hele lichaam), als in kleine motoriek (bewegingen met vingers, handen, armen en ogen).

De grote motoriek
Een pasgeboren baby beweegt nog met het hele lijf. Hij trappelt met zijn beentjes, vaak met veel kracht. Uw baby beweegt spontaan en ongecontroleerd.

Als een baby op de buik ligt, heeft hij nog niet zoveel controle over zijn hoofdje. Vanaf de tweede maand worden de nek- en schouderspieren sterker en lukt het beter. Uiteindelijk is hij sterk genoeg om zijn hoofd rechtop te houden en een speeltje te pakken.

De kleine motoriek
De baby leert zijn vingers bewegen, vuistjes te maken en de handen te openen. In de loop van eerste maanden leert uw baby zijn handen naar elkaar toe te brengen. Hij probeert al gericht naar speelgoed te slaan en te grijpen.

Als hij ongeveer drie maanden is, pakt uw baby een speeltje en houdt het vast in beide handen. Maar hij vindt het nog lastig om het speeltje van zijn ene hand naar zijn andere hand over te brengen.

Vanaf die tijd speelt uw baby ook graag met zijn eigen vingers en pakt zijn voetjes.

Hoe gaan wij bij Okidoki om met uw baby

Bewegen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw baby. We zorgen ervoor dat uw baby veel gelegenheid krijgt om zich vrij te bewegen. Uw baby kan veilig liggen en ontdekken in een ruime box of op prettige vloerkleden. Zo heeft uw baby de ruimte om te reiken naar zijn handjes of speelgoed, te grijpen en te schoppen.

We bieden speelgoed en mobiles aan, waar uw baby naar kan grijpen.

Als uw baby wakker is en toe is aan ontdekken, dan leggen we hem ook regelmatig op zijn buik. Hij zal proberen zich op te richten. Zo stimuleren we uw baby om zich verder te ontwikkelen.

We nemen uw baby veel op schoot en geven hem persoonlijke aandacht. We kijken naar de bewegingen die uw baby maakt. We benoemen op vriendelijke en uitnodigende toon wat we zien. We doen hem speels na in zijn bewegingen. We laten hem zo merken dat we meeleven met zijn ontdekkingstocht. Dit stimuleert uw baby om de bewegingen vaker te gaan doen.

 

Spraak-/taalontwikkeling

In het begin laat uw baby door middel van huilen horen wat hij wil of wat hij voelt.
In de loop van de maanden laat uw baby zich ook op andere manieren horen en zien. Uw baby lacht, begint met brabbelen, kijkt blij, verdrietig of boos en maakt gebaren.

Uw baby hoort graag zijn papa of mama. Hij reageert op praten, vooral op hoge tonen, op deuntjes en liedjes. Als uw baby ongeveer 6 weken is herkent hij de stem van zijn ouders en probeert papa of mama met zijn hoofdje te volgen.

Uw baby maakt al in de eerste maand eenvoudige geluidjes zoals ‘eh-eh’.
In de tweede maand komen daar kirrende geluiden bij van voornamelijk klinkers, zoals aaaaaah.
Daarna gaat uw baby brabbelen met medeklinkers en herhalingen, zoals ‘bebebe’, ‘aba-ala’. Dit gebrabbel wordt eindeloos herhaald. Het lijkt al op ‘echte taal’ als uw baby ongeveer vijf maanden is.

Uw baby reageert ook op hoe je praat en hoe hard of zacht. Hij begint al woorden te herkennen en als uw baby ongeveer een half jaar is herkent hij zijn eigen naam.

Hoe begeleiden wij uw baby

In de groep praten we veel tegen de baby’s. Zo leren ze taal kennen. We zeggen rustig en vriendelijk wat we doen, bijvoorbeeld tijdens de verzorging: “Kijk, je sokje, die ga ik nu bij je aantrekken”. We kijken ook goed naar de signalen van uw baby en reageren hierop. Zo ervaart uw baby dat het gehoord en gezien wordt en dat het er mag zijn.

Babbelen met uw baby zorgt voor een band. Als we tegen uw baby praten, dan wachten we even af. Uw baby heeft tijd nodig om te reageren, vaak wel 5 tellen. Als uw baby daarna reageert, dan reageren wij daar weer op. Uw baby geniet enorm van dit heen-en weercontact. Spelenderwijs ontwikkelt hij zo zijn taal.

We zingen veel liedjes in de groep, zeggen rijmpjes en versjes op en herhalen deze vaak. De baby’s leren woorden herkennen als ze veel herhaald worden.

Uw baby heeft al interesse in boekjes. Hij houdt het boekje vast, speelt ermee en kijkt ernaar. Het gaat nog niet om het verhaaltje of de plaatjes. Toch gebruiken we al boekjes in het contact met uw baby: met uw baby op schoot kijken we naar het boekje, vertellen en zingen erbij. We laten uw baby het boekje betasten en voelen. Uw baby geniet hierbij vooral nog van het samenzijn en van onze stem en klanken. Zo leert hij dat een boekje meer is dan een ‘gewoon’ speeltje.