1,5-2,5 jaar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uw dreumes laat steeds vaker zien dat hij een eigen willetje heeft. Hij laat dit ook zien door bijvoorbeeld keer op keer weg te lopen.

Uw dreumes gaat meer begrijpen. Zo snapt hij dat iemand niet zomaar weg kan zijn. Daarmee laat uw dreumes zien dat hij loskomt van de eenkennigheid.

In deze periode vraagt uw dreumes veel aandacht. Hij ziet zichzelf als het middelpunt van de wereld: alles draait om hem. Hij begrijpt niet waarom iets niet mag of kan of waarom het gevaarlijk is.
Wel leert uw dreumes dat hij dingen kan veroorzaken en dat u daarop reageert. Hij wordt zelfbewuster.
Ook al wordt uw dreumes groter, hij is graag in de buurt van vertrouwde mensen. Maar hij krijgt ook interesse in andere kinderen. Nog niet om mee samen te spelen. Uw dreumes wil op deze leeftijd nog alles voor zichzelf hebben.

Vanaf ongeveer zijn tweede jaar krijgt hij meer belangstelling voor wat een ander kind doet. Uw dreumes leert dat sommige dingen van hem alleen zijn en dat hij andere dingen moet delen. Dat vindt uw dreumes nog best moeilijk!

Uw dreumes ontdekt zijn eigen ‘ik’. Hij noemt zijn eigen naam als het over zichzelf praat, bijvoorbeeld: “Gijs lief”.
Zijn eigen wil wordt steeds sterker. Steeds vaker zal uw dreumes proberen zijn eigen zin te doen. Hij wil alles zelf doen en zegt overal nee tegen. Aan de andere kant is hij ook heel lief en aanhankelijk.

Het spelen breidt zich ook uit. De dreumes imiteert de dagelijkse dingen. Hij geeft bijvoorbeeld de pop eten en legt de pop in bed of hij praat in de telefoon. Door ‘vullen en weer leegmaken’ ontdekt hij wat je kan doen met water en zand.

Uw dreumes wordt al zelfstandiger. Als u even weg bent, dan vertrouwt hij erop dat u zo weer terug komt. Ook krijgt hij door dat hij bij u in het gezin hoort en in de groep van het kinderdagverblijf.

Hoe begeleiden wij uw dreumes/peuter

Omgaan met emoties
We kijken goed naar uw dreumes: hoe voelt hij zich en waar speelt hij mee. We benoemen wat we zien. Zo voelt uw dreumes zich gezien. Hij voelt dat hij er mag zijn zoals hij is. Hij voelt zich veilig.

We praten met uw dreumes zoveel mogelijk op ooghoogte. Zo tonen we respect naar uw dreumes en kan hij zich ‘groot’ voelen.  

We moedigen uw dreumes aan om dingen zelf te doen die hij al (bijna) zelf kan: Zelf met een vorkje zijn fruit eten, laten ‘helpen’ met aankleden. We geven complimentjes als het lukt. Hij mag ook regelmatig kiezen, bijvoorbeeld wat hij op zijn boterham wil. Zo groeit zijn zelfvertrouwen en zijn zelfstandigheid.

Duidelijkheid
Een dreumes heeft behoefte aan duidelijkheid. Als een dreumes weet wat er van hem wordt verwacht voelt hij zich veilig. Zinnen met ‘niet’ vinden kinderen moeilijk, zoals ‘je mag niet op de tafel klimmen’. Daarom zeggen we vooral wat wel de bedoeling is. Dat doen we op een vriendelijke en stimulerende toon: ‘je wilt met het boekje op de bank zitten, wat een goed plan!’ Zo leren de kinderen spelenderwijs wat de regels en gewoonten zijn in de groep. 

In de groep hangen pictogrammen. Dit zijn plaatjes waarop het dagprogramma te zien is. Bij een overgang naar een volgende activiteit kijken we samen met de kinderen naar de plaatjes. 

Ruimte voor ontdekken
We geven uw dreumes alle ruimte om actief op ontdekking uit te gaan. We begeleiden hem en stimuleren hem in zijn spel. Zo leert hij zijn talenten ontdekken. Zijn zelfvertrouwen ontwikkelt zich.

We doen veel spelletjes met de kinderen samen. Samen klimmen op een klauter-parcours, samen boekjes lezen, beweegspelletjes en liedjes zingen. De kinderen beleven veel plezier aan dit contact met de andere kinderen en ze leren veel van en met elkaar. Ze voelen dat ze deel uitmaken van een groep.

Overgang naar de peutergroep
Als uw dreumes in deze periode overgaat van de baby- naar de peutergroep, dan nemen we de tijd zodat uw dreumes eerst in de nieuwe groep kan wennen. Zo verloopt de overgang soepel en voelt hij zich ook in de nieuwe groep snel thuis.

 

Motorische ontwikkeling

De dreumes kan nu goed lopen! Hij waggelt wijdbeens met de voeten uit elkaar en met zijn buik naar voren. Hij stoeit graag en vindt het leuk om bijvoorbeeld achter een kar te lopen of een treintje achter zich aan te trekken.

Uw dreumes kan al veel, klimt en klautert graag. Zijn zelfvertrouwen groeit maar hij ziet nog geen gevaar, dus goed toezicht blijft heel belangrijk.

Ook in het beheersen van de fijne motoriek maakt uw dreumes grote stappen. De bewegingen zijn nog wel groot, het lijkt of zijn hele lijf meedoet. Hij eet zelf met een lepel, legt puzzelstukken zonder handgrepen, bouwt torens met drie of vier blokken of met duplo.
Bij het tekenen houdt de dreumes zijn potlood vast als een kwast, met zijn volle vuistje, de beweging komt vanuit zijn schouder. Uw dreumes krijgt door dat er iets op het papier komt als hij met het potlood erop krast.

Na zijn tweede jaar kan uw peuter al beter sturen met zijn potlood, hij gebruikt nog wel de vuistgreep maar stuurt met zijn wijsvinger. Hij maakt krabbels.
Het bouwen ontwikkelt zich verder en hij krijgt belangstelling voor zand en water en wat je hiermee kunt doen.
Allerlei handbewegingen worden nog gestuurd vanuit de schouder en bovenarm.

Uw beweeglijke peuter gaat steeds soepeler lopen springen en rennen. Op tijd stoppen of onderweg van richting veranderen vindt de peuter nog moeilijk. Hij klautert overal op en ook weer af. Hij kan eindeloos en met veel plezier op een laag muurtje, een stoepje of een trapje klimmen en er zelf afspringen. Hij kan hurken en weer opstaan zonder zijn handen te gebruiken.

Hoe begeleiden wij uw dreumes/peuter

Kinderen in deze leeftijd zijn het liefst voortdurend in de weer. Ze genieten van bewegen: lopen, rennen, klimmen, op een driewielertje fietsen. Het kan niet op. Voor elke leeftijd is in de groepen passend materialen aanwezig dat uitdaagt om te bewegen. Zo krijgt uw dreumes vanaf jong mee dat bewegen goed voor je is.

In deze leeftijd gaan kinderen steeds ook meer plezier krijgen in creatieve activiteiten zoals kleien en verven. Al doende ontdekt uw dreumes wat je allemaal met het materiaal kunt doen. Bij dit ontdekken geven we uw dreumes alle ruimte. Ieder kind ontdekt weer op zijn eigen manier. Ze kijken hierbij ook naar elkaar en doen elkaar na. Zo ontwikkelen zij spelenderwijs hun zintuigen en hun kleine en grote motoriek.

We doen ook dagelijks groepsspelletjes, waarbij samen bewogen wordt. Bellen blazen, dansen en bewegen op muziek, ballonnen gooien, dieren uitbeelden. Uw dreumes geniet van de sfeer en van het contact met de andere kinderen. Al spelend ontwikkelt hij zijn motoriek.

Bij de dagelijkse verzorging stimuleren we dat uw dreumes zelf doet wat hij al zelf kan. Natuurlijk helpen wij waar dat nodig is. Door dingen zelf te doen wordt uw dreumes steeds handiger en groeit zijn zelfvertrouwen verder uit.

We gaan dagelijks met de kinderen naar buiten. Buiten spelen is gezond en het contact met de natuurlijke omgeving maakt bewegen extra leuk en leerzaam. De speelpleinen zijn met veel natuurlijke materialen ingericht. Takjes verzamelen in de fietskar, rennen door de dorre bladeren of door de plassen; allemaal fijne ervaringen die de kinderen in hun brede ontwikkeling stimuleren.

 

Ontwikkeling van het denken

Wat leert een dreumes toch veel! Hij wordt zich van steeds meer dingen bewust. Hij gaat steeds meer grenzen uitproberen. Hij noemt zichzelf bij zijn naam, begint te beseffen dat hij een jongen of een meisje is. Hij vindt het leuk om speelgoed uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Hij geniet enorm van een lied of een voorleesverhaal en wil dit steeds opnieuw horen. Hij maakt keuzes en wil bijvoorbeeld wel een banaan maar geen worteltjes.

Uw dreumes weet al goed wat er gaat gebeuren. Dit leert hij omdat veel dingen zich dagelijks herhalen. Bijvoorbeeld bij het aankleden laat hij door bewegingen zien welk kledingstuk volgt.
Ook krijgt hij door dat alles om hem heen een eigen naam of symbool heeft en kan hij zich herinneren wat er kort ervoor is gebeurd.

Als uw dreumes speelt, dan herhaalt hij graag het spel, zoals bouwen met duplo, stapelen van blokken. Een goede oefening in pakken, grijpen, stapelen, iets ergens in doen.

Hij speelt voor zichzelf, naast andere kinderen.

Ineens is de dreumes een tweejarige peuter en wordt hij zich steeds meer bewust van zichtzelf. Hij realiseert zich dat hij zelf dingen kan veroorzaken. Uw peuter kan al eenvoudige opdrachten uitvoeren en simpele puzzels maken. Hij is erg blij als iets gelukt is, omdat hij beseft dat hij het zelf voor elkaar heeft gekregen. Bovendien heeft hij door dat je een bepaald plan moet hebben om iets voor elkaar te krijgen. Door eerdere ervaringen weet hij nu vooraf wat hij moet doen, bijvoorbeeld hoe je een toren bouwt.

Hoe begeleiden wij uw dreumes

We geven uw dreumes alle ruimte om in de groep en buiten op ontdekking uit te gaan. Door met zijn lichaam en handen bezig te zijn krijgt uw dreumes steeds meer begrip van de wereld om hem heen: Als  een grote blok valt maakt het een ander geluid dan een kleine blokje. Zand zakt in water naar de bodem, maar een plastic bootje niet. En wat gaat een ballon langzaam door de lucht! Allemaal ontdekkingen die uw dreumes vol verwondering in zich opneemt. We moedigen uw dreumes aan bij deze ontdekkingstocht. We reiken hem de woorden aan zoals hoog, laag, snel, langzaam, veel en weinig. Uw dreumes speelt met veel betrokkenheid en zo ontwikkelt zijn denken zich spelenderwijs.

In het lokaal hangt een spiegel op ooghoogte van de kinderen. Uw dreumes ziet andere kinderen en ook zichzelf: “Hé, dat kindje daar… dat ben ik!” een grote en belangrijke ontdekking. Door samen lichaamsdelen te benoemen krijgt een dreumes steeds beter besef van het eigen lichaam.

We zingen dagelijks (tel-)liedjes in de groep en lezen voor. Dit voorlezen gebeurt interactief: de kinderen worden gestimuleerd om actief mee te doen. We stellen daarbij ‘denkvragen’ zoals: hoeveel konijntjes staan er op het plaatje? En: welke kleur is de trui? Wat heeft dezelfde kleur? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en doen graag mee om het antwoord te vinden. Ze leren daarbij ook veel van elkaar.

We hebben in de opvang een herkenbare dagindeling en gebruiken de dagritmekaarten die aan de muur hangen. Bij de overgang naar een volgende activiteit gaan we samen met de kinderen de wasknijper verhangen. We praten daarmee over de volgorde in tijd. Wat deden we eerst en wat gaan we nu doen? Zo krijgen de kinderen gaandeweg besef van tijd. Ze leren de betekenis begrijpen van woorden zoals vroeger, straks, gisteren en morgen.

Spraak / taalontwikkeling

In deze periode gaan de meeste kinderen steeds meer woorden zeggen. Het ene kind is hiermee sneller dan het andere kind.
De eerste woorden zijn vaak ‘papa’, ‘mama’, ‘dada’. Daarnaast praat uw dreumes volop zijn eigen brabbeltaaltje.
Uw dreumes gebruikt steeds meer woorden (tot twee- à driehonderd woorden). Hij weet en zegt op zijn manier het woord voor een voorwerp, een dier of een persoon. Ook bij de plaatjes in een boek zegt hij wat hij ziet.

Als uw dreumes praat, gebruikt hij éénwoordzinnen. Met dat ene woord bedoelt uw dreumes een hele zin en dat kan van alles betekenen. Aan de toon van de ‘zin’ moet u begrijpen wat uw dreumes bedoelt.
De uitspraak van allerlei klanken is nog moeilijk. Uw dreumes begrijpt meer dan hij zelf kan zeggen.
De meeste kinderen bekijken al graag boekjes. Liedjes, geluidsspelletjes en dierengeluiden zijn favoriet. Ze doen al actief mee.

Als uw dreumes een peuter wordt (2 jaar) gaat hij tweewoordzinnen gebruiken, bijvoorbeeld: “papa lezen”, “mama auto”, “niet doen”. Aan de toon hoort u wat uw peuter bedoelt. Bij “papa lezen” wil hij graag dat papa gaat voorlezen.
Vaak gebruikt hij nog andere manieren om duidelijk te maken wat hij wil, hij pakt bijvoorbeeld uw hand, gaat iets halen, laat het zien.
Hij leert snel meer woorden, al spreekt uw dreumes deze niet altijd al goed uit.
Uw peuter noemt zijn voornaam als hij over zichzelf praat, bijvoorbeeld “Sabine boos” als hij bedoelt: “ik ben boos op jou!”

Hoe begeleiden wij uw dreumes/peuter

Als we met uw peuter praten, dan maken we eerst goed contact en kijken uw peuter aan. We praten in korte, duidelijke zinnen. We nodigen de peuters uit om te reageren. Het is dus niet praten ‘tegen’ maar praten ‘met’ de kinderen. Dit doen we tijdens het vrij spelen en de activiteiten, maar ook tijdens alle andere momenten, zoals tijdens de verzorging en aan tafel. Door ons duidelijke taalgebruik zijn we een goed voorbeeld voor de peuters.

We kijken goed naar waar uw peuter mee bezig is. Als uw peuter iets zegt, dan laten we merken dat we naar hem luisteren. We tonen belangstelling voor wat hij zegt. We reageren en geven weer ruimte aan uw peuter om te reageren. Zo ontstaan leuke en leerzame beurtgesprekjes.

In de groep werken we met Ben ik in Beeld, een methode om de taal en brede ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren.
Elke zes weken is er een nieuw thema in de groep, bijvoorbeeld thema ‘lente’, thema ‘reuzen en kabouters’ of thema ‘dit ben ik’. In groepjes doen we leuke en stimulerende activiteiten met de peuters. We lezen voor uit prentenboeken die bij het thema horen. Hierbij stimuleren we de peuters om te reageren. Zo doen ze heel actief mee. We noemen dit interactief voorlezen. We zorgen dat de woorden bij het thema regelmatig terugkomen. Zo slijpen de woorden in.

Een belangrijke plek neemt Puk in, de pop van Ben ik in Beeld. Puk beleeft allerlei avonturen, die voor de peuters heel herkenbaar zijn. Puk is voor de peuters een vast ‘vriendje’ van de groep.

We doen met de peuters allerlei activiteiten bij het thema, zoals knutselen, beweegspelletjes en kringspelletjes. De peuters krijgen de taal dus op verschillende manieren aangeboden. Ze leren de taal door doen en ervaren.

In de groep richten we ook hoeken in die passen bij het thema. Deze hoeken nodigen de peuters uit om met elkaar te spelen. Spelenderwijs ontwikkelen zij zich. Tijdens het spelen zijn we in de buurt en spelen we ook mee. We geven woorden aan wat we zien tijdens het spel, zodat het voor de peuters een nog rijkere leerervaring wordt.