Noodopvang i.v.m. Coronavirus

Gistermiddag 18 maart 2020 hebben we weer overleg gevoerd met de onderwijskoepels, kinderopvang en de gemeente Westland. Wij volgen de landelijke aanpak van het kabinet en hebben afgesproken de noodopvang zoveel mogelijk dekkend te houden over de kernen van de gemeente Westland. Waarbij de organisaties onderling bekijken of eventuele bundeling en maatwerk in de kernen wenselijk is. Op kernniveau zorgen we er samen voor dat de voorzieningen in stand blijven.

In de te downloaden brief leest u hier alles over.

Download brief noodopvang i.v.m. Coronavirus

Terug