6-12 maanden

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Nu leert uw baby zichzelf kennen. Hij let op zijn bewegingen, bekijkt zijn vingers en pakt zijn voeten. Zachte muziek en rustige liedjes maken de baby rustig.
Uw baby houdt van het samendoen van spelletjes zoals kiekeboe en lacht daar om.

Als uw baby ongeveer acht maanden is leert hij nieuwe emoties bij. Hij wordt boos als hij moet liggen tijdens het verschonen. Hij vindt het leuk als hij zijn eerste stappen zet of zichzelf in de spiegel ziet. Hij laat merken dat hij u lief vindt of wil door u getroost worden.

De baby begrijpt nu ook hoe het gaat bij zijn verzorging of bij een spelletje. Hij doet bijvoorbeeld zijn arm omhoog als u hem zijn hemd aantrekt of begint al te lachen als u kiekeboe gaat spelen.

Uw baby ziet het verschil tussen bekende en onbekende mensen. Hij kan boos of bang zijn als een onbekende in de buurt komt. En als hij u of andere bekende mensen ziet wordt hij blij. Dit wordt eenkennigheid genoemd. Als uw baby bijna 1 jaar is vindt hij het vaak goed als hij u even niet ziet. Hij is nieuwsgierig naar andere mensen.
Door alle aandacht die u hem geeft voelt hij zich veilig, op zijn gemak en kan hij zichzelf al vermaken.

Baby’s vinden het heel leuk om naar andere baby’s en kinderen te kijken. Ze kruipen ernaar toe, kijken naar elkaar, maken geluid en voelen aan elkaar.

Hoe begeleiden wij uw baby

Veiligheid
We zorgen ervoor dat uw baby zich prettig en vertrouwd voelt in de groep. We zorgen voor een vertrouwd ritme rond eten, slapen en verzorgen. Dit overleggen we met u.

Als we uw baby verzorgen of met hem spelen dan kijken we goed naar wat hij doet. Maakt hij oogcontact? Dan lachen en praten we met hem. Kijkt hij even weg? Dan wil hij misschien even wat rust om zich heen en wachten we rustig af. We geven uw baby persoonlijke aandacht en knuffelen met hem. We verzorgen uw baby in een rustig tempo en met rustige, ontspannen bewegingen.

In de groep hangen we foto’s op van thuis. Uw baby herkent de foto van pappa en mamma. Zo komt de leefwereld van thuis in de groep. Dit voelt extra veilig voor uw baby.

Spelen
Uw baby kan zich al meer bewegen en gaat op ontdekking uit. In de groep zorgen we voor veilige en interessante speelplekken. Hier kan uw baby zelf op ontdekking uitgaan. We zijn nabij, geven hem de ruimte voor zijn eigen spel en spelen met uw baby. Hierdoor groeit de band met uw baby verder.

Kiekeboe-spelletjes vinden baby’s op deze leeftijd erg leuk. Zo leert uw baby dat iemand ook weer terug komt als hij even uit beeld is. Ook doen we dagelijks schootspelletjes en zingen liedjes met de baby’s. Het contact en plezier samen zijn hier erg belangrijk. Uw baby begint te snappen dat je om beurten iets zegt of doet: de ‘beurtspelletjes’. Dit zorgt voor veel plezier.

We stimuleren het contact tussen de kinderen. We leggen ze bijvoorbeeld bij elkaar op een kleed met speelgoed. Baby’s doen elkaar soms na. Als een baby lacht, lacht de ander soms mee. De baby’s leren veel van elkaar genieten van elkaars aanwezigheid.

 

Motorische ontwikkeling

Rond de zeven maanden leert uw baby zitten. Hij begint ook te tijgeren en te kruipen, zo tussen de acht en tien maanden. Daarna probeert hij op handen en voeten te lopen. Als dit lukt zal hij zich al snel optrekken aan bijvoorbeeld de bank.

Doordat hij kan zitten, tijgeren, kruipen of staan ziet uw baby steeds meer en wordt zijn wereldje groter. Uw baby geniet ervan als u hem uitdaagt om te bewegen. Met een klein zetje, lukt het hem om op de bank te klimmen. Met veel plezier kruipt hij achter een wegrollende bal aan.

Uw baby speelt ook graag met nieuw speelgoed. Hij leert al om speelgoed tussen duim en wijsvinger vast te pakken. Hij wijst naar speelgoed voordat hij het pakt. Hij bekijkt het van alle kanten. Zo rond de tien maanden wordt hij steeds handiger en kan al blokken boven op elkaar zetten.

Hoe begeleiden we uw baby

Onze groepen zijn veilig en met veel uitdaging ingericht. Uw baby heeft volop de ruimte om zich te bewegen. Er is ruimte om te rollen, te tijgeren, te kruipen en zich op te trekken tot staan.

Veel lokalen hebben een aparte speelhoek voor de allerjongsten. Hier kunnen ze rustig en veilig op verkenning uitgaan: er ligt een prettig vloerkleed, er zijn aantrekkelijke speelmaterialen. We bieden regelmatig ‘nieuw’ speelgoed aan. Zo is er steeds een nieuwe uitdaging om te ontdekken.

We kijken hoe uw baby speelt en welk speelgoed hem boeit. We geven uw baby de ruimte om zelf te ontdekken. We dagen uw baby uit door bijvoorbeeld een speeltje net buiten zijn bereik te leggen. Uw baby zal proberen dit te pakken, hij grijpt ernaar, probeert al rollend en tijgerend in de buurt van het speeltje te komen. Al doende ontwikkelt uw baby zijn motoriek.

Uw baby eet inmiddels stukjes brood en fruit. Wij geven uw baby de ruimte om dit met zijn eigen handjes te pakken en op te eten. Zo ontwikkelt hij zijn fijne motoriek. Ook krijgt uw baby hierdoor zelfvertrouwen: ‘ik kan het zelf’. 

Baby’s vinden het heel leuk om naar de andere kinderen van de groep te kijken. We laten baby’s in elkaars buurt liggen en spelen. Zien bewegen doet bewegen. De baby’s beleven plezier aan het bewegen en worden door elkaar gestimuleerd om te bewegen.

Als het weer het toelaat, gaan we met uw baby ook naar buiten: wandelen in de wandelwagen of ontdekken op het speelplein. Op onze speelpleinen zijn aparte gedeelten ingericht voor de allerkleinsten. Hier kunnen ze veilig en met plezier liggen, ontdekken en spelen.

 

Ontwikkeling van het denken

Vanaf ongeveer 6 maanden wordt een baby steeds levendiger. Hij geniet van gezelligheid in zijn vertrouwde omgeving, wordt misschien wat stiller in een onbekende omgeving.

Hij gaat op zoek naar verstopte spulletjes en geniet ervan als hij ze zelf vindt. Ook heeft hij steeds langer aandacht voor een bezigheid. Hij kijkt al naar details in een boekje of bij speelgoed. Hij merkt het als er een verandering is in zijn omgeving. Uw baby ziet het wanneer u ineens een bril draagt!

Als hij tussen allerlei speelgoed een paar dezelfde speeltjes ziet, bijvoorbeeld autootjes, dan kan uw baby deze autootjes bij elkaar leggen. In deze periode ontwikkelt het geheugen zich steeds verder. 
Uw baby begint te snappen dat voorwerpen bij elkaar horen, bijvoorbeeld de vormen horen bij de vormenstoof. Ook oorzaak en gevolg begint hij te herkennen, bijvoorbeeld wanneer hij op het beestje drukt, volgt er een piepgeluid.

Het imitatiespel begint. Uw baby doet u graag na. Ook wijst hij naar voorwerpen die hij interessant vindt.

Hoe begeleiden we uw baby

We variëren met het speelgoed dat we aan uw baby aanbieden. Zo ziet uw baby naast het vertrouwde speelgoed ook regelmatig nieuw speelgoed dat zijn aandacht trekt.

We geven uw baby de gelegenheid om bij het ontdekken al zijn zintuigen te gebruiken, zoals voelen (verschillende structuren zoals stroef en zacht), luisteren (muziek, speelgoed met geluidjes) en zien (speelgoed met vrolijke kleuren). Uw baby wordt geboeid door al deze ervaringen en ontwikkelt zich spelenderwijs.

Een blokkentoren die omvalt maakt geluid, een bal die je een duw geeft rolt weg. Voor volwassenen zo gewoon, maar een ware ontdekkingstocht voor uw baby! Hij gebruikt zijn lichaam om zich te ontwikkelen. Uw baby merkt dat zijn handelingen gevolgen hebben. Zo leert hij oorzaak en gevolg kennen. Door het speelgoed dat wij aanbieden en het spelen met uw baby begeleiden wij hem in deze ontwikkeling.

We spelen regelmatig kiekeboe met uw baby of verstoppen een speeltje onder een doek. Zo leert hij dat dingen niet echt weg zijn als je ze niet ziet. Hij leert erop vertrouwen dat ook mensen weer terugkomen als ze even weg zijn.

Uw baby krijgt ook steeds meer belangstelling voor boekjes. Hij mag boekjes zelf pakken en wij bekijken ook dagelijks boekjes met de kinderen. Een leerzame en vooral heel gezellige activiteit.

We zingen dagelijks liedjes met de kinderen. We herhalen de liedjes en de gebaren die daarbij horen. Uw baby gaat dit steeds beter herkennen en gaat de gebaren nadoen.

 

Spraak/taalontwikkeling

Als u tegen uw baby praat is het gebrabbel al een reactie op uw woorden. Uw baby herhaalt de klanken die hij u hoort zeggen, zoals “bamaba”.
Uw baby verzint al zelf geluiden om te laten horen hoe hij zich voelt.
Uw baby gaat steeds meer geluiden die hij hoort nadoen. Bijvoorbeeld “fèh” voor “fles”.  Het gaat meer en meer lijken op het echte praten. Het is dan ook belangrijk dat uw baby goed kan horen!

Zo rond het eerste jaar spreekt uw baby zijn eerste woordjes. Hij blijft nog wel brabbelen, maar u hoort steeds vaker “echte” woordjes tussen zijn gebrabbel. Goed luisteren dus!

Wat in deze periode niet zo opvalt – maar wel heel belangrijk is – is dat uw baby begint te begrijpen wat u zegt.

Hoe begeleiden wij uw baby

In de groep praten we veel tegen uw baby, bijvoorbeeld tijdens het verzorgen en wanneer hij op schoot zit. We doen dit op vriendelijke, uitnodigende toon. We reageren ook op de geluidjes of eerste woordjes van uw baby. Zo kunnen al vrolijke ‘gesprekjes’ ontstaan. Deze gesprekjes versterken onze band met uw baby. Ook stimuleert dit zijn taalontwikkeling.

Regelmatig op de dag zingen we liedjes met de baby’s. We zingen liedjes die bij het dagprogramma horen, zoals ‘smakelijk eten’ aan het begin van de lunch. We herhalen vaak dezelfde liedjes, zodat uw baby ze gaat herkennen.

Als uw baby brabbelt, dan laten we merken dat we hem gehoord hebben. We reageren op zijn geluidjes en laten zien dat we hem hebben begrepen. Zo groeit het zelfvertrouwen van uw baby.
We praten tegen uw baby in korte, duidelijke zinnen. We herhalen de woorden, zodat hij ze gaat herkennen en de betekenis ervan gaat begrijpen.

In de groep kijken we regelmatig prentenboekjes met uw baby alleen of in een klein groepje. We bekijken de plaatjes en benoemen wat we zien en zingen liedjes bij de plaatjes. We stimuleren dat uw baby reageert. Dit is gezellig en heel leerzaam. Ook liggen in de groep altijd boekjes klaar, die de baby’s zelf kunnen pakken. Zo groeit de interesse in boekjes, wat belangrijk is voor het leren lezen later op school.