Aanmelden De Week van het jonge kind

De week van het jonge kind

In de week van 8  t/m 12 april 2019 is er de landelijke “Week van het Jonge Kind”. Bij Okidoki willen we hieraan bijzondere aandacht besteden door het organiseren van twee gezellige avonden.

Een “Opvoed-inspiratiekring” is een bijeenkomst waarbij in een klein gezelschap van ouders in ongedwongen sfeer met elkaar ervaringen worden uitgewisseld over herkenbare opvoedsituaties. Dit gebeurt aan de hand van kaartjes met prikkelende stellingen en situatieschetsen.

Voor de locaties in ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Heenweg: op dinsdag 9 april 2019 van 20.00 – 22.00 uur op locatie Kon.Julianaweg 59a, ’s-Gravenzande.

Voor de locaties in Wateringen, Kwintsheul en Naaldwijk op donderdag 11 april 2019 van 20.00 – 22.00 uur op locatie Dr. Schaepmanstraat 2, Wateringen.

Wilt u een van deze opvoed-inspiratiekringen bijwonen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via Email:  szwinkels@okidoki-kdv.nl

Graag bij de aanmelding vermelden:

1. uw naam en de naam en groep van uw kind(eren);

2. de datum van de inspiratieavond, waaraan u wilt deelnemen.