BEN IK IN BEELD BIJ OKIDOKI

De vlag kan uit!

De vierde groep pedagogisch medewerkers hebben het certificaat voor ‘Ben ik in Beeld’ behaald.

Bij Okidoki en Villa Okidoki worden alle pedagogisch medewerkers, die werken met kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar opgeleid voor het ontwikkelingsprogramma ‘Ben ik in Beeld’, een door het NJI erkend voorschools programma voor de kinderopvang en peuterspeelzaal.

Zowel pedagogisch medewerkers van de peutergroepen, als van de babygroepen worden opgeleid om kinderen goed te begeleiden en te volgen in hun ontwikkeling. Zij volgen Het vve-programma Uk en Puk en de observatie methode KIJK! worden hierbij ingezet. Zo blijft de kwaliteit in de Kinderopvang van Okidoki en Villa Okidoki hoog in het vaandel staan. Wij feliciteren  de medewerkers  met het behaalde resultaat.