Boekstart bij babygroepen

Boekstart bij locaties....

Okidoki werkt samen met de bibliotheek Westland om op een aantal babygroepen Boekstart te introduceren. Het leren van taal start al op hele jonge leeftijd. Dagelijks voorlezen aan baby’s is heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Op locatie Dresdenweg werkt men al met Boekstart. De locaties Van der Kest Wittensstraat en Wagenmakerstraat starten binnenkort.

Waarom is voorlezen aan baby's belangrijk?

Jonge kinderen zijn voor het leren van taal afhankelijk van de mondelinge taal van volwassenen. Een rijke taalomgeving houdt in dat de volwassene veel met het kind praat, dat het kind gestimuleerd wordt om zelf te praten en dat er materiaal aanwezig is dat de interactie bevordert. Het effect van een rijke taalomgeving doet zich vanaf heel jonge leeftijd gelden. De taalontwikkeling van kinderen die al in hun eerste levensjaar worden voorgelezen verloopt gunstiger dan die van kinderen die niet worden voorgelezen. Een rijke taalomgeving is niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Boeken zijn een middel bij uitstek om de taalomgeving van kinderen te verrijken, want boeken geven op een vanzelfsprekende manier aanleiding tot interactie. Een tijdige start met voorlezen blijkt al vroeg in de taalontwikkeling van een kind effect te hebben. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

In een overzichtsartikel van de Nederlandse onderzoekster Elisabeth Duursma wordt onderzoek naar de effecten van voorlezen samengevat. Uit talloze studies blijkt dat voorlezen aan jonge kinderen een positief effect heeft op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die invloed hebben op het latere leren op school:
• ontluikende geletterdheid (herkennen van letters, de relatie tussen schrift en gesproken taal, het hanteren van een boek, boekentaal, verhaalstructuren, zinsstructuren)
• fonologisch bewustzijn (herkennen en manipuleren van de klanken in de taal)
• alfabetische kennis
• woordenschat
• mondelinge taalontwikkeling
• verhaalbegrip
• leren lezen
• zelfvertrouwen
• kennis van de wereld
• plezier in (voor)lezen

Vroeg beginnen loont

Boekstart bij Okidoki i.s.m. de bibliotheek Westland

Okidoki wil met behulp van het programma Boekstart in de Kinderopvang het plezier in lezen bevorderen.