FAQ

Meest gestelde vragen

Op deze pagina kunt u de meest gestelde vragen terugvinden.

Gebruik ctrl+F om een zoekwoord in te typen en bij uw vraag terecht te komen.

Staan uw vraag & antwoord er niet tussen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen via info@okidoki-kdv.nl / 0174 441510.

De oriƫntatiefase

Is er een kinderdagverblijf in mijn woonplaats of in de buurt?

Okidoki biedt opvang in 4 woonplaatsen in gemeente Westland: ’s-Gravenzande, Wateringen, Kwintsheul en Naaldwijk. Per locatie verschilt het aanbod aan opvangsoorten. Klik hier voor de adressen van alle opvanglocaties en ontdek welke locatie het beste bij u past.

Ik wil graag een rondleiding op een locatie. Is dit mogelijk?

Natuurlijk bent u van harte welkom voor een rondleiding op een gewenste locatie. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor: 0174-441510 / info@okidoki-kdv.nl. U zult gevraagd worden om uw naam en contactgegevens zodat de desbetreffende leidinggevende contact met u op kan nemen voor het inplannen van een rondleiding.

Op welke dagen & tijden zijn de locaties open?

Op de locatie pagina’s op onze website kunt u de opvangdagen en tijden per product terugvinden. De pagina van uw voorkeurslocatie kunt u hier terugvinden.

Ik ben op zoek naar opvang voor mijn kind. Is er plek? / Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?

Bij Okidoki worden alle inschrijvingen behandeld op datum van binnenkomst. Om deze reden willen wij u vragen om via onze website een inschrijfformulier te downloaden. U kunt deze hier terugvinden. Na het volledig invullen van het formulier kunt u deze per mail versturen naar info@okidoki-kdv.nl / per post versturen naar ons hoofdkantoor aan de Langestraat 132, 2691BK te ’s-Gravenzande of inleveren bij één van onze locaties. Afhankelijk van de gewenste locatie en opvangdagen, zullen wij de beschikbaarheid voor u bekijken en u wanneer mogelijk een aanbod toesturen. Wanneer wij u een aanbod kunnen doen, zult u deze per mail van ons ontvangen.

Zijn er wachtlijsten op het kinderdagverblijf / de peuteropvang / de buitenschoolse opvang?

Dit is geheel afhankelijk van de locatie waar u opvang wenst af te nemen. Okidoki streeft ernaar kinderen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen waarbij het plaatsen in vaste groepen met vaste gezichten voorop staat. Factoren zoals een gewenste startdatum, de leeftijd van uw kind, de gewenste dagen (of combinatie hiervan) spelen hierin een grote rol.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind een plekje op de opvang heeft?

Dit is geheel afhankelijk van de actuele beschikbaarheid op de gewenste locatie. Wij adviseren u zo snel mogelijk aan te melden zodat u de kans op de gewenste dagen verhoogd. U bent zeker van een plek wanneer wij u akkoord op een aanbod hebben ontvangen.

Is er een minimum aantal dagen dat ik mijn kind naar de opvang kan brengen?

Vanuit pedagogisch oogpunt geldt voor de dagopvang van 0-2 jaar een minimale afname van 2 dagdelen. Dit geeft uw kind meer gelegenheid om te wennen aan andere kinderen, de omgeving en de pedagogisch medewerkers wat zorgt voor een veilig gevoel. Voor dagopvang van 2-4 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang geldt geen minimum aantal dagen.

Praktische zaken

Ik heb zojuist het opvangcontract getekend, mag mijn kindje nog komen wennen?

Enkele weken voor aanvang zullen de pedagogisch medewerkers contact met u opnemen voor het inplannen van een intake en wenmomenten. 

Ik zie meerdere locaties op het BSO contract van mijn kind staan, klopt dit wel?

Het klopt dat elke school diverse doorstroom locaties heeft. Afhankelijk van de basisschool van uw kind, stromen zij op een bepaalde leeftijd door naar een andere BSO locatie. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.

Ik wil graag een opvangdag ruilen / een extra dag aanvragen. Hoe werkt dit?

Een ruilverzoek of extra dag kunt u aanvragen via de ouderapp – Konnect. U Kunt inloggen in de ouder app via de volgende URL: https://okidoki.ouderportaal.nl met de inloggegevens die u per email van ons heeft ontvangen.

Wanneer u naar ‘agenda’ gaat en rechts bovenin op het pennetje klikt kunt u een ruilverzoek aanvragen. Niet afgenomen dagen mogen binnen het lopende kalenderjaar worden ingezet als ruilverzoek.

Houdt er rekening mee dat het ruilen van dagen een extra service is. Wij kunnen u alleen een ruildag aanbieden wanneer de leidster-kind ratio dit toelaat. De pedagogisch medewerkers van de groep beoordelen of de aanvraag door kan gaan en informeren u daarover via de ouderapp.

De uitgebreide handleiding en regels voor onze ouderapp kunt u hier terugvinden.

Ik heb geen inloggegevens ontvangen voor de ouderapp / ik ben mijn inloggegevens voor de ouderapp vergeten.

Wanneer u de inloggegevens voor onze ouderapp Konnect niet heeft ontvangen of bent vergeten, kunt u een email sturen naar info@okidoki-kdv.nl. Wij zullen u dan per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden. U kunt met deze gegevens inloggen in de ouder app via de volgende URL: https://okidoki.ouderportaal.nl

Mijn kind is een aantal keer niet geweest maar er staat niets bij mijn “tegoeden”.

Tegoeden gelden alleen voor contracten met flexibele opvang. Bij gewone opvang is er geen tegoed zichtbaar. U kunt in de ouderapp bij het kopje ‘agenda’ bij 'acties' zien wanneer uw kind(eren) afwezig is/zijn geweest. Deze afgemelde dagen kunt u inzetten bij een ruilverzoek. 

Ik heb een vraag over mijn ingediende ruilverzoek / verzoek voor een extra dag.

In de agenda bij 'acties', heeft u inzicht in de aanvragen en afwezigheden die zijn doorgegeven. Door op de aanvraag te klikken kunnen de details worden bekeken en indien gewenst de aanvraag worden geannuleerd.

Heeft u een verzoek ingediend via de ouderapp en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u altijd contact opnemen met de locatie waar uw kind opvang afneemt. Het hoofdkantoor heeft helaas geen inzicht in de korte termijn planning. De contactgegevens van de locaties kunt u hier terugvinden.

Onderwerpen

  • De oriëntatiefase
  • Het financiële plaatje
  • Praktische zaken
  • Wijzigingen
  • Werken bij Okidoki

 

 

Het financiƫle plaatje

Wat zijn de kosten voor opvang op het kinderdagverblijf?

De prijzen voor de opvang bij Okidoki kunt u hier terugvinden. Wilt u een specifieke prijsomschrijving? Dan adviseren wij u om uw kindje bij Okidoki in te schrijven. Wanneer u een plaatsingsaanbod van ons ontvangt, zal er een prijsoverzicht van deze plaatsing worden meegezonden.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen onder het kopje Toeslagen > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kan uw kind terecht bij onze gesubsidieerde peuteropvang/peuterspeelzaal. U krijgt dan geen toeslag voor kinderopvang van de overheid, maar u betaalt een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Wat moet ik zelf administratief regelen en aanvragen?

U sluit zelf een contract af met Okidoki en betaalt de factuur. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u vervolgens zelf via toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. Ook bij wijzigingen in de opvang, dient u deze wijziging bij de belastingdienst door te geven. Bij het aanvragen van de toeslag of het doorgeven van een wijziging adviseren wij om het urenoverzicht dat u bij het plaatsingscontract / plaatsingsoverzicht heeft ontvangen bij de hand te houden.

Waar vind ik het LRK-nummer van de opvanglocatie?

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Het LRK nummer van een locatie kunt u vinden op de websitepagina van de locatie in het vak met adresgegevens én op het meest recente contract of plaatsingsoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Klik hier om naar het locatieoverzicht te gaan.

Wanneer ontvang ik de kinderopvang toeslag?

De Kinderopvangtoeslag wordt 1x per maand uitbetaald. De uitbetaling werkt vooruit. Dat wil zeggen dat u iedere maand geld ontvangt voor de daaropvolgende maand. De uitbetaling is altijd rond de 20e van iedere maand, maar nooit in de weekenden. Wanneer de 20e een dag in het weekend is, wordt de uitbetaling uitgesteld tot de maandag erna.

Wanneer wordt er gefactureerd?

Met het invullen van het IBAN nummer op het contract heeft u een machtiging tot incasso afgegeven. Omstreeks de 3e van de betreffende maand zullen wij de kosten voor de kinderopvang van uw rekening incasseren. Wij incasseren altijd de huidige maand. 

Wijzigingen

Ik wil graag de opvang van mijn kind wijzigingen. Hoe kan ik dit het beste doorgeven?

Een structurele wijziging in de opvang van uw kind doorgeven kan door contact op te nemen met het hoofdkantoor. U kunt een email sturen naar planning@okidoki-kdv.nl of de wijziging telefonisch doorgeven via 0174-441510.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind opgeven voor de buitenschoolse opvang?

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 2 jaar alvast inschrijven voor de BSO (indien school bekend). U kunt BSO aanvragen door een inschrijfformulier in te vullen. U kunt deze ingevuld verzenden naar ons hoofdkantoor aan de Langestraat 132, 2691BK te ’s-Gravenzande of mailen naar info@okidoki-kdv.nl / planning@okidoki-kdv.nl

Mijn kindje is bijna 4 jaar en gaat naar school, moet ik dit doorgeven?

U hoeft de dagopvang of peuteropvang niet apart te beëindigen. De opvang stopt automatisch 1 dag vóór zijn/haar 4e verjaardag.

Indien u vervolgens Buitenschoolse opvang wenst af te nemen, dient u dit wel aan te vragen door een inschrijfformulier in te vullen. U kunt deze ingevuld verzenden naar ons hoofdkantoor aan de Langestraat 132, 2691BK te ’s-Gravenzande of mailen naar info@okidoki-kdv.nl / planning@okidoki-kdv.nl. Nadat wij de mogelijkheden voor u hebben bekeken zult u per mail een aanbod van ons ontvangen.

Wat is de opzegtermijn?

Wilt u de opvang eerder beëindigen? Of wenst u minder dagen opvang af te nemen? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt het contract opzeggen via planning@okidoki-kdv.nl of bellen naar ons kantoor via 0174-441510.

Werken bij Okidoki

Ik ben op zoek naar een baan in de kinderopvang. Kan ik solliciteren?

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons te komen werken! Hier vind je alle informatie terug over onze vacatures en open sollicitaties.

Ik wil stage lopen, hoe meld ik mij aan?

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons stage te komen lopen! Hier vind je alle informatie over de mogelijkheden.