Duurzame inzetbaarheid

I.s.m. met het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie

‘Ontdek het talent dat je bent’ is onze pedagogische visie. Echter, het ontwikkelen van interesses, kwaliteiten en talenten geldt uiteraard ook voor onze pedagogisch medewerkers. Okidoki investeert veel in haar medewerkers op het gebied van opleidingen en trainingen. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om deze talenten zo goed als mogelijk te benutten. Dit draagt in onze visie bij tot zelfbewuste en zelfverzekerde medewerkers en vormt een belangrijke peiler onder ons pedagogisch beleid.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) co-financiert ons project “Zelfsturende Talenten”. Binnen het project gaan onze pedagogisch medewerkers een uitdaging aan. Alle medewerkers van locatie Kest Wittenstraat hebben gezamenlijk het speelplein omarmt om daar een prachtig plein van te maken. Om dit plein te realiseren hebben zij onder begeleiding van Ontwikkelwijzer hun talenten ontdekt en ingezet.

Onze leidinggevenden hebben samengewerkt aan het zo optimaal mogelijk inzetten van talenten. Hierbij is samen gekeken naar de juiste balans tussen een helder en duidelijk kader en de ruimte die daarbinnen nodig is om onze pedagogisch medewerkers zich te laten ontplooien.

Okidoki streeft naar een organisatie waarbij iedereen haar talenten ontwikkelt en zoveel mogelijk mag en kan inzetten. Dit leidt in onze ogen tot een plezier, verrassingen en de mooiste ontdekkingen.