Geslaagd!

.... voor Ben ik in beeld

Bij Kinderopvang (Villa) Okidoki wordt er gewerkt met de methodiek Ben ik in Beeld.

Een programma wat de taal en (brede) ontwikkeling van het jonge kind stimuleert.

‘Ben ik in Beeld’ combineert belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang en peuteropvang. “Ben ik in Beeld” draagt bij aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers en daarmee aan de optimale ontwikkeling van kinderen.  De medewerkers worden gecoacht aan de hand van videobeelden. 

Inmiddels is de vijfde groep van Peuter Pedagogisch Medewerkers van Okidoki in ’s-Gravenzande en Villa Okidoki in Wateringen en Kwintsheul gecertificeerd.
Zij hebben 6 bijeenkomsten in het basisjaar gevolgd, deze afgesloten met een presentatie van één van de onderwerpen uit de training Ben ik in Beeld; Interactief voorlezen, binnen – en buitenruimte,  dagindeling, spelontwikkeling.  Daarna aansluitend 5 bijeenkomsten gevolgd in het verdiepende jaar, gericht op VVE ; het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk en Puk.

Na het maken van een eindverslag en het verdedigen in een eindgesprek konden alle deelnemers het certificaat ontvangen.

Wij feliciteren deze groep medewerkers van harte!