Goed nieuws over de ouderbijdrage

Goed nieuws over de ouderbijdrage

Zoals reeds verwacht, heeft minister Slob bekend gemaakt dat ook alle ouders met een kind op de gesubsidieerde peuteropvang of een VVE-plek gecompenseerd gaan worden voor hun ouderbijdrage. 

De gemeente zal deze compensatie moeten uitvoeren en zal hiervoor een financiële tegemoetkoming van het Rijk ontvangen.

Zodra bekend is hoe Okidoki deze regeling moet gaan uitvoeren krijgt u bericht.

  Download