Info over Corona virus

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, gelden er in Nederland vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Dit geldt dus voor uw kind(eren), voor u als ouder en voor onze medewerkers.
  • Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Dankzij deze maatregelen kunnen we kinderopvang blijven aanbieden voor alle kinderen die geen ziekteverschijnselen hebben.

De kinderopvang blijft voorlopig gewoon open. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding.

Acties gepland als NL doet en samenwerkingen met de Kreek en de Ark worden afgezegd.

We moeten er rekening mee houden dat door ziekte van pedagogisch medewerkers groepen worden samengevoegd. Wij houden u hiervan op de hoogte.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Zie bijgevoegde poster  in de download en:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-innederland