Informatie over het Corona virus 3

Vandaag, 15 maart 2018, heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020.
Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?

We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit:

0- 4 jaar

- alle kinderen blijven thuis, tenzij een van de ouders werkzaam is in vitale beroepen en er geen andere opvangmogelijkheid is. In principe worden zij opgevangen op de locatie waar zij normaal ook worden opgevangen;

4 tot 13 jaar:

- alle kinderen blijven thuis, tenzij een van de ouders werkzaam is in vitale beroepen en er geen andere opvangmogelijkheid is.

De school zorgt voor de opvang tijdens de onderwijstijd. Heeft uw kind voor en/of na-schoolse opvang dan wordt hij of zij in principe opgevangen op de locatie waar zij normaal ook worden opgevangen;

Werkt u allebei niet in een vitaal beroep, wilt u uw kind dan voor de komende weken afmelden? Zo houden wij overzicht op het aantal op te vangen kinderen.

Opvang van kinderen

De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten.

Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij.

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen vindt u bij Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak. Heeft een van beiden een beroep in de vitale sector, meldt dit bij de groep van uw kind of de leidinggevende.

Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel altijd thuis bij gezondheidsklachten beschreven door het RIVM.

Actuele informatie

Via Konnect houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd Konnect daarom in de gaten.

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie, of stel uw vraag via: info@okidoki-kdv.nl

Tot slot

In de komende dagen worden de praktische, uitvoerende en administratieve zaken verder uitgewerkt. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze kinderen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Lees meer in de download.