Kosten

Kosten kinderopvang

De tarieven zijn brutobedragen. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de nettobedragen lager uit. Hiernaast leest u meer over de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.  

Wijziging tarieven
De directie is gerechtigd jaarlijks een prijswijziging vast te stellen. Een dergelijke aanpassing zal tenminste een maand van te voren schriftelijk worden meegedeeld. U ontvangt dan een nieuw urenoverzicht.

Wet kinderopvang: tegemoetkoming kosten

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, verlengde peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

Hoe gaat het in zijn werk?
U sluit zelf een contract af met Okidoki en betaalt de factuur. Via www.toeslagen.nl vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Hiervoor heeft u het urenoverzicht nodig dat u ontvangt bij het plaatsingscontract.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen onder het kopje Toeslagen > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kan uw kind mogeijk terecht bij onze gesubsidieerde peuteropvang/peuterspeelzaal. U krijgt dan geen toeslag voor kinderopvang van de overheid, maar u betaalt een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.