Landelijk Register Kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Iedere kinderopvangvoorziening (een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Het LRK nummer van een locatie kunt u vinden op de websitepagina van de locatie in het vak met adresgegevens.

 

 

’s-Gravenzande

Dresdenweg 1
LRK nummer Dagopvang: 894702579
LRK nummer BSO: 250470147

V.d. Kest Wittensstraat 3
(OBS Driekleur Wilhelmina)
LRK nummer Kinderdagopvang en Peuteropvang: 754000965
LRK nummer BSO: 808167686  

Albert Klingstraat 24
(reformatorische basisschool Eben Haëzer)
LRK nummer Kinderdagopvang en Peuteropvang: 227146384
LRK nummer BSO: 125339896

Wagenmakerstraat 53
(CBS PWA)
LRK nummer Kinderdagopvang en Peuteropvang: 412257397
LRK nummer BSO: 199411931

Boelhouwerstraat 1
LRK nummer Kinderdagopvang en Peuteropvang: 825807426
LRK nummer BSO: 183846977 

Kinderdagopvang Spinel 2
(CBS De Kameleon)
LRK nummer Dagopvang: 298084491
LRK nummer BSO: 105886385

Eikenlaan 50
(CBS De Kameleon)
LRK nummer Peuteropvang: 384640503
LRK nummer BSO: 622328803

Spinel 6-8
(OBS Dalton Driekleur Beatrix)
LRK nummer Peuteropvang: 114785387
LRK nummer BSO: 922258855

Prins Bernhardstraat 28
(CBS de Wegwijzer)
LRK nummer Peuteropvang: 147477256
LRK nummer BSO: 202596606 

Obrechtlaan 12
(WSKO J.F.Kennedy)
LRK nummer peuteropvang: 205618145
LRK nummer BSO:

Kindcentrum Waalcampus
LRK nummer Dagopvang en Peuteropvang: 322735646
LRK nummer BSO: 987384855

BSO Kon. Julianaweg 59a
LRK nummer BSO: 274088678

BSO Spinel 19
(Buitengroep De Strandjutters)
LRK nummer BSO: 160877829

BSO Upstairs
(Julianaweg 159a)
LRK nummer BSO: 373351902