Spinel 2

Welkom

Welkom op onze locatie Spinel 2

Op deze locatie bieden we opvang aan in brede basisschool Godfried Bomans (Spinel 2).

Fotoimpressie Spinel 2

interieur spinel 2  2.jpg
interieur spinel 2.jpg

De groepen

Op deze locatie vindt u:

1 groep 0-4 jaar
1 peutergroep 3+
1 groep BSO groep 1 t/m 4 van de basisschool

Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar onze locatie BSO Upst@irs, waar zij bij hun leeftijd passende, uitdagende activiteiten krijgen aangeboden.

Een dagje spelen bij de kinderopvang

Ook op deze kinderopvanglocatie vindt u een fijne omgeving voor uw baby, een plek waar uw peuter lekker kan spelen met andere kinderen. In onze sfeervolle groepen zijn uitdagende speelhoeken en is er voldoende ruimte om heerlijk te bewegen, een spelletje te spelen of te knutselen.

Onze buitenspeelplaats is zo veel mogelijk met natuurlijke materialen aangelegd.  Baby’s hebben een eigen gedeelte waar ze heerlijk kunnen ontdekken.

Een dagje spelen bij de 3+ groep

In de 3+groep werken we samen met de kleutergroep van school. Op bepaalde tijden van de dag combineren we de activiteiten.
Spelenderwijs schenken we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden. Elke maand is er een aansprekend thema uit ons programma ‘Ben ik in beeld’. Hieraan worden alle activiteiten gekoppeld. Om een kind goed te begeleiden van peuter naar kleuter werken we samen met de basisschool.

Voor alle groepen geldt dat we ervoor zorgen dat de kinderen de ruimte hebben om goed te bewegen, te ontdekken en hun mogelijkheden te verkennen. Ook leren de kinderen om te gaan met andere kinderen: ze bouwen onderlinge contacten op.

Onze peuteropvang / peuterspeelzaal heeft de beschikking over een gezellig ingerichte ruimte met aansprekende hoeken, ruimte om te knutselen en spelletjes te doen. Regelmatig maken we gebruik van het speellokaal van de school zodat de kinderen ook binnen goed kunnen bewegen.

In de buitenruimte hebben de kinderen voldoende ruimte om te rennen, rijden, spelen met zand en ander materiaal.

Een dagje spelen bij de buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang (vso)

Een pedagogisch medewerker ontvangt de kinderen. De kinderen mogen vrij spelen en als er animo voor is, worden er spelletjes gedaan. De jongste kinderen worden naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang (bso)

In de groepsruimteis gezellig ingericht. Er zijn verschillende ontwikkelings- en spelmaterialen, zoals Lego, Knex, Kapla en gezelschapsspelletjes. De activiteiten lopen zeer uiteen. Het ene kind zoekt de rust op en pakt een boek. Een ander kind wil niks liever dan zijn of haar energie buiten kwijt met bijvoorbeeld een bal.
Ook gebruiken we het speellokaal van school. Hier is ruimte voor allerlei sport- en spelactiviteiten.

Spinel 2

Spinel 2
2694TM 's-Gravenzande
T.KDV: 06-19947684
T.BSO: 06-44300229
E. info@okidoki-kdv.nl
Leidinggevende: Sarine de Winter
E. swinter@okidoki-kdv.nl
LRK nummer KDV: 298084491
LRK nummer BSO: 105886385

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is van maandag, dindsdag, donderdag en vrijdag geopend van 7.30 - 18.00 uur.

De peuteropvang / peuterspeelzaal is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 - 12.00 uur.

De 3+ groep is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 - 18.00 uur en op woensdag van 7.30 - 12.00 uur.

De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 7.30 - 18.00 uur.
Op woensdag en vrijdag vindt de opvang plaats op locatie Julianaweg 59a.

De voorschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 7.30 uur
Op woensdag en vrijdag vindt de voorschoolse opvang plaats op locatie Spinel 6-8 (Daltonschool)

Sarine de Winter Meer over Sarine de Winter

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande link kunt u de rapporten inzien.

Kinderopvang en Peuteropvang Spinel 2:
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=152526

Buitenschoolse Opvang Spinel 2:
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=152527

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze locatie Spinel 2, neem dan contact op met de leidinggevende van deze locatie.