De Savornin Lohmanstraat

Welkom!

Welkom op onze locatie De Savornin Lohmanstraat

We bieden opvang aan in Openbare Daltonschool, De Savornin Lohmanstraat 1 in Naaldwijk

Kinderen kunnen op locatie De Savornin Lohmanstraat terecht voor:

• (gesubsidieerde)peuteropvang 2-4 jaar
• buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Heeft u vragen, wilt u kennismaken of uw kind
aanmelden, neem dan contact op met Okidoki
via (0174) 44 15 10 of planning@okidoki-kdv.nl.

De groepen

Op locatie De Savornin Lohmanstraat biedt opvang aan:

1 (gesubsidieerde)peuteropvang
1 groep buitenschoolse opvang. (BSO)

De BSO plaatst kinderen van de Openbare Daltonschool en R.K. Basisschool De Regenboog. Bezoekt uw kind een andere school en heeft u interesse in onze opvang. Dit kan in overleg.

Een ochtendje spelen bij de peuteropvang

Elke ochtend spelen er maximaal 16 kinderen in de peutergroep. Spelenderwijs schenken we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden. Elke maand is er een aansprekend thema uit ons programma ‘Ben ik in beeld’/ Uk en Puk. Hieraan worden alle activiteiten gekoppeld. Om een kind goed te begeleiden van peuter naar kleuter werken we samen met de basisschool.

Voor alle groepen geldt dat we ervoor zorgen dat de kinderen de ruimte hebben om goed te bewegen, te ontdekken en hun mogelijkheden te verkennen. Ook leren de kinderen om te gaan met andere kinderen: ze bouwen onderlinge contacten op.

Onze (gesubsidieerde)peuteropvang heeft de beschikking over een gezellig ingerichte ruimte met aansprekende hoeken, ruimte om te knutselen en spelletjes te doen.

Op het schoolplein hebben de kinderen voldoende ruimte om te rennen, rijden, spelen met zand en ander materiaal.

Basisonderwijs+

Met Basisonderwijs+ staat het talent van uw kind centraal in opvang en basisonderwijs. Uw kind profiteert van een ononderbroken leerlijn van peuter t/m groep 8. Dit Talent Transfer Traject biedt veel voordelen voor uw kind en u!

Volledige integratie van kinderopvang en basisonderwijs maakt dit mogelijk. Openbare Daltonschool Naaldwijk en Okidoki Kinderopvang bundelen hun krachten en bieden dit concept aan als Basisonderwijs+. De samenwerking gaat veel verder dan op een traditionele brede school. Hiermee behoren we tot de voorlopers in Nederland en zijn we uniek in het Westland.

10 voordelen van het Talent Transfer Traject

1. doorlopende ontwikkellijn kinderen van 2 t/m 12 jaar
2. optimaal benutten expertise opvang en onderwijs
3. pedagogisch maatwerk en didactische kwaliteit
4. talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen
5. peuterspeelzaal, opvang, BSO en basisschool ineen
6. stabiele, veilige, uitdagende en leuke omgeving
7. openbare insteek en gericht op Dalton-filosofie
8. goed bereikbare locatie in kindvriendelijke wijk
9. minder geregel en stress voor ouders/ verzorgers
10. meer voordelen dan de bekende brede school

Een dagje spelen bij de BSO

Bij de BSO kunnen kinderen na schooltijd en in de vakanties heerlijk spelen in de groepsruimte of buiten. De activiteiten lopen zeer uiteen. Het ene kind zoekt de rust op en pakt een boek. Een ander kind wil niks liever dan zijn of haar energie buiten kwijt met bijvoorbeeld een bal.
Naast de vrije keuze van het kind bieden we ook tal van activiteiten aan op gebied van sport en spel, creativiteit, koken, enz.

De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk
T. 06-47762569
E. info@okidoki-kdv.nl
Leidinggevende: Yvette Korporaal
Email: ykorporaal@okidoki-kdv.nl
LRK nummer KDV: 195851365
LRK nummer BSO:  737113054

Routebeschrijving

Openingstijden

Peuteropvang:
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken en biedt onderstaande opvangmogelijkheden:
(Gesubsidieeerde) peuteropvang: 08.15 - 12.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Uibreiding van opvangdagen en -tijden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Buitenschoolse opvang:
Opvangmogelijkheden:
Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag: 14.45 - 18.00 en 15.15 - 18.00 uur
Uitbreiding van opvangdagen en - tijden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Meer over Yvette Korporaal

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande link kunt u de rapporten inzien.

Peuteropvang De Savornin Lohmanstraat: PO De Savornin Lohmanstraat

Buitenschoolse Opvang De Savornin Lohmanstraat: BSO De Savornin Lohmanstraat

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar locatie De Savornin Lohmanstraat neem dan contact op met de leidinggevende van deze locatie.