Obrechtlaan

Welkom!

Welkom op onze locatie Obrechtlaan.

Deze locatie van Okidoki is gevestigd in basisschool Blink. Op deze locatie bieden we peuteropvang voor kinderen van 2 - 4 jaar én buitenschoolse opvang. 

Peuters vanaf 2 jaar zijn hier ‘s ochtends welkom gedurende de schoolweken. Samen met school werken wij aan een uitdagende doorgaande ontwikkelingslijn.

Bij de BSO Obrechtlaan bieden we opvang voor de groepen 1 t/m 4 in 2022 en in schooljaar 2022-2023 en de groepen 1 t/m 5 van basisschool Blink van 14.00-18.00 uur, op maandag, dinsdag, donderdag.

Tevens wordt groep 4 van de PWA-school hier opgevangen
vanaf 14.30 uur -18.00 uur

Opvangsoorten

Locatie Obrechtlaan biedt opvang aan een groep (gesubsidieerde)peuteropvang & een groep buitenschoolse opvang. 

De (gesubsidieerde)peuteropvang is er voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Een ochtendje spelen bij de peuteropvang

Elke ochtend spelen er maximaal 16 kinderen in de peutergroep. Spelenderwijs schenken we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden. Elke maand is er een aansprekend thema uit ons programma ‘Ben ik in beeld’. Hieraan worden alle activiteiten gekoppeld. Om een kind goed te begeleiden van peuter naar kleuter werken we samen met de basisschool.

Voor alle groepen geldt dat we ervoor zorgen dat de kinderen de ruimte hebben om goed te bewegen, te ontdekken en hun mogelijkheden te verkennen. Ook leren de kinderen om te gaan met andere kinderen: ze bouwen onderlinge contacten op.

Onze (gesubsidieerde)peuteropvang heeft de beschikking over een gezellig ingerichte ruimte met aansprekende hoeken, ruimte om te knutselen en spelletjes te doen. Regelmatig maken we gebruik van het speellokaal van de school zodat de kinderen ook binnen goed kunnen bewegen.

Op het schoolplein hebben de kinderen voldoende ruimte om te rennen, rijden, spelen met zand en ander materiaal.

Een dagje spelen bij de buitenschoolse opvang

Voor de BSO groep is er een lokaal ( de peuterspeelzaalruimte) en de aula
beschikbaar. De kinderen kunnen tijdens het drinken en eten hun verhaal kwijt bij de pedagogisch medewerker(s). De medewerkers zitten aan tafel of in een kring, de kinderen komen zelf om daar even wat te eten en te drinken.

De kinderen zijn vrij in de keuze van hun activiteiten. De medewerkers spelen mee en bieden activiteiten aan waar de kinderen zich bij aan kunnen sluiten. De kinderen vanaf ongeveer 8 jaar zijn zelfstandiger. Als er toestemming voor is mogen de ze zelfstandig buiten spelen op het schoolplein. De pedagogisch medewerker bepaalt in samenspraak met de ouders of een kind daar al aan toe is. De kinderen kunnen ook, onder toezicht van een pedagogisch medewerker, terecht in de hal of het speellokaal van de school (indien beschikbaar)

Obrechtlaan 12
2692BV 's-Gravenzande
T: 06-47000825
E. info@okidoki-kdv.nl
Leidinggevende: Yvette Korporaal
Email: ykorporaal@okidoki-kdv.nl
LRK-nummer PO: 205618145
LRK-nummer BSO: 900837895

Routebeschrijving

Openingstijden

(Gesubsidieerde) peuteropvang: 8.00 - 12.00 uur op maandag en donderdag

Bij voldoende aanmeldingen ook op andere dagen mogelijk.

 

Meer over Yvette Korporaal

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande link kunt u de rapporten inzien.

Peuteropvang Obrechtlaan: PO Obrechtlaan
Buitenschoolse opvang Obrechtlaan: BSO Obrechtlaan

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze locatie Obrechtlaan neem dan contact op met de leidinggevende van deze locatie.