Prins Bernhardstraat

Welkom!

Welkom op onze locatie Prins Bernhardstraat.

In CBS De Wegwijzer bieden wij opvang voor kinderen van 2 – 8 jaar. Zowel de peutergroep als de groep Buitenschoolse Opvang beschikt over een eigen ruimte. Daarnaast maken we gebruik van het speellokaal en het handenarbeidlokaal.

De kinderen vanaf groep 5 gaan naar een speciale BSO locatie, Kon.Julianaweg 59a, waar bij hun leeftijd passende activiteiten worden geboden.


Hebt u vragen? Dan verwijzen wij u naar de leidinggevende van deze locatie.

Fotoimpressie Bernhardstraat

speelplaats 9.png
peuters Okidoki 20.JPG
BSO okidoki 15.png
speelplaats 1.JPG
peuters Okidoki 1.png
peuters Okidoki 21.JPG
BSO okidoki 9.png
speelplaats 3.JPG

De groepen

Locatie Prins Bernhardstraat biedt opvang aan peuteropvang / peuterspeelzaal en een groep buitenschoolse opvang, waaronder voorschoolse-, tussenschoolse -,  naschoolse- en vakantieopvang.

2-4 jaar (gesubsidieerde) peuteropvang

Locatie Prins Bernhardstraat biedt opvang aan 1 groep (gesubsidieerde) peuteropvang.                 

4-8 jaar BSO Basis
De buitenschoolse opvang Prins Bernhardstraat vangt basisschoolkinderen tot en met groep 4 op (BSO Basis).

8-13 jaar BSO Carrousel
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is er onze BSO Carrousel in BSO-locatie Julianaweg 59a.  Op deze locatie bieden we extra activiteiten, geschikt voor kinderen van deze leeftijd.

Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen van alle locaties opgevangen op onze locatie Julianaweg 59a.

Een ochtendje spelen bij de peuteropvang

Elke ochtend spelen er maximaal 16 kinderen in een peutergroep. Spelenderwijs schenken we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden. Elke maand is er een aansprekend thema uit ons programma ‘Ben ik in beeld’. Hieraan worden alle activiteiten gekoppeld. Om een kind goed te begeleiden van peuter naar kleuter werken we samen met de basisschool.

Voor alle groepen geldt dat we ervoor zorgen dat de kinderen de ruimte hebben om goed te bewegen, te ontdekken en hun mogelijkheden te verkennen. Ook leren de kinderen om te gaan met andere kinderen: ze bouwen onderlinge contacten op.

De groep heeft de beschikking over een gezellig ingerichte ruimte met aansprekende hoeken om te spelen, ruimte om te knutselen en spelletjes te doen.

Op het schoolplein hebben de kinderen voldoende ruimte om te rennen, rijden, spelen met zand en ander materiaal.

Een dagje spelen bij de buitenschoolse opvang

De voorschoolse opvang

Een pedagogisch medewerker ontvangt de kinderen. De kinderen mogen vrij spelen en als er animo voor is, worden er spelletjes gedaan. De jongste kinderen worden naar de klas gebracht.

Spelen bij de Spoorzoekers

In de groepsruimte is een zithoek, een poppenhoek en een bouwhoek. Er zijn verschillende ontwikkelings- en spelmaterialen, zoals Lego, Knex, Kapla en gezelschapsspelletjes. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Natuurlijk worden er ook activiteiten aangeboden waarbij kinderen kunnen aansluiten, binnen – in groepsruimte of speellokaal -  of buiten.

 

Downloads locatie Prins Bernhardstraat

Terug
Prins Bernhardstraat

Prins Bernhardstraat 28
2691 VK 's-Gravenzande
T. 0174-820414 /  06-13048899
E. info@okidoki-kdv.nl
Leidinggevende: Sarine de Winter
Email: swinter@okidoki-kdv.nl
LRK nummer buitenschoolse opvang 202596606
LRK nummer peuteropvang  147477256

Routebeschrijving

Openingstijden

(Gesubsidieerde) peuteropvang: 8.15 - 12.15 uur, alle dagen geopend

De buitenschoolse opvang Prins Bernhardstraat is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.30 - 18.00 uur. 
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag worden kinderen van alle scholen opgevangen bij BSO Julianaweg 59a vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur. De kinderen worden uit school opgehaald. (groep 1 en 2 om 12.00 uur, groep 3 t/m 8 om 14.30 uur)

De  voorschoolse opvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-8.30 uur.

 

Sarine de Winter Meer over Sarine de Winter

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande links kunt u de rapporten inzien.

Peuteropvang Prins Bernhardstraat: PO Prins Bernhardstraat

Buitenschoolse Opvang Prins Bernhardstraat: BSO Prins Bernhardstraat

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze locatie Bernhardstraat, neem dan contact op met de leidinggevende van deze locatie.