Nieuwe wijk Dijckerwaal

Kinderopvang Okidoki in Brede Buurtschool Heenweg

Okidoki heeft op deze kinderopvanglocatie een fijne omgeving voor uw baby en een plek waar uw peuter lekker kan spelen met andere kin-deren. In onze sfeervolle groepen zijn uitdagende speelhoeken en is er voldoen-de ruimte om heerlijk te be-wegen, een spelletje te spe-len of te knutselen.

In de Brede Buurtschool Heenweg biedt Okidoki opvang voor kinderen van 0—12 jaar:
Kinderopvang: 0-4 jaar
Peuteropvang / peuterspeelzaal: 2-4 jaar
Buitenschoolse opvang: 4-12 jaar
Vakantieopvang

Ook na schooltijd en in de vakanties is er voor kinderen van 4-12 jaar een gezellige opvang, Lekker spelen en actief zijn. Op een leuke ma-nier je vrije tijd besteden en ontdekken wat je leuk vindt, dat kan bij Okidoki.

Natuurlijk kunt u op al onze locaties in 's-Gravenzande terecht voor opvang, maar als u zoekt naar kleinschalige opvang bij u in de buurt dan is op onze locatie Boelhouwerstraat plaats voor uw kind(eren). Kijk voor meer informatie over deze en onze andere locaties bij 'vestigingen' in onderstaande roze balk.

Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie, Sarine de Winter.
0174 - 44 19 26
swinter@okidoki-kdv.nl www.okidoki-kdv.nl

 

 

De Muziekmees in actie!
Regelmatig bezoekt hij ook deze peutergroep om met de kinderen te zingen en muziek te maken. De kinderen genieten enorm van zijn programma.