Mooie scores kwaliteit kinderopvang Okidoki

Woensdag  6 februari zat Okidoki aan de Wagenmakerstraat  in ’s-Gravenzande stampvol met pedagogisch medewerkers, oudercommissieleden en bestuursleden die kwamen luisteren naar de uitkomsten van het NCKO onderzoek dat gedurende een jaar op alle locaties en groepen bij Okidoki is uitgevoerd. De conclusie is dat Okidoki bovengemiddeld scoorde op meerdere onderdelen. Iets waar alle medewerkers van Okidoki trots op mogen zijn.

De nulmeting vond plaats  onder leiding van Katrien Helmerhorst & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) die met behulp van de NCKO-Kwaliteitsmonitor en de Kwaliteitsmonitor BSO op alle groepen het onderzoek uitvoerden.

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan ( interactie vaardigheden) van klein tot groot en van verzorgen tot het aanbieden van activiteiten op de groepen. Daarnaast vindt een beoordeling plaats over de inrichting van de groepen ( pedagogische kwaliteit leefomgeving) en de structurele kwaliteit ( vaste medewerkers en vaste gezichten op de groep). De wetenschappelijke achtergrond en het pedagogische kwaliteitsmodel van dit instrument zijn beschreven in Riksen-Walraven (2004). In dit model zijn de belangrijkste kwaliteitskenmerken opgenomen die de pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang realiseren.

Okidoki biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar verspreid over ‘ s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Kwintsheul. Dat Okidoki het belangrijk vindt om te investeren in de pedagogische kwaliteit blijkt uit het feit dat er nu een eerste peiling naar de kwaliteit van zowel de KDV/PSZ als de BSO groepen is uitgevoerd. De pedagogische kwaliteit van de KDV/PSZ en BSO groepen van Okidoki, die systematisch is geëvalueerd met de NCKO-Kwaliteitsmonitor en de Kwaliteitsmonitor BSO, laat een rijk en positief beeld zien. Tevens geeft dit rapport handvaten voor ontwikkeling in de toekomst waar Okidoki enthousiast mee aan de slag gaat.

Voor informatie kunt u bellen 0174 441510 of mailen lgravendijk@okidoki-kdv.nl. contactpersoon: Lisa ‘s-Gravendijk