Okidoki geeft online trainingen

Online trainingen

Alles gaat anders in deze bizarre tijd, waarin we te maken hebben met het gevreesde Corona virus. Zo ook de ‘Ben ik in Beeld’ trainingen voor onze pedagogisch medewerkers.

Wij, interne opleiders, hebben hard gewerkt om de bijeenkomsten zoveel mogelijk door te laten gaan d.m.v. Google Classroom. Hier hebben we de opdrachten, PowerPoint presentaties, filmpjes en al het trainingsmateriaal geplaatst. Via Google meet/hang-out kunnen wij live met onze medewerkers communiceren.

We bekijken welke opdrachten haalbaar zijn om thuis uit te voeren en welke opdrachten later nog extra aandacht krijgen, als we weer met elkaar in een ruimte aan de slag kunnen gaan.

We zijn blij dat we op deze manier toch trainingen kunnen blijven geven!
Okidoki blijft zo werken aan de pedagogische kwaliteit.