Oudercommissie

De Oudercommissie

De oudercommissie is in het leven geroepen om uw belangen te behartigen bij het bestuur en de directie van Okidoki. 

Wilt u weten wie er voor de locatie van uw kind in de oudercommissie zit? Op de locatie hangt een foto van de leden. U kunt het ook aan de leidinggevende vragen.

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. De notulen kunt u inzien in de ‘oudermap’ op de locatie van uw kind.

Taken Oudercommissie

De Oudercommissie kan advies geven en meedenken over de volgende onderwerpen:
- pedagogisch beleid
- beleid betreffende voeding, veiligheid, gezondheid of hygiene
- huisregels
- tariefwijzigingen
- verbetering van de kwaliteit van de opvang
- medezeggenschapsreglement
- ouderavonden en themabijeenkomsten

De oudercommissie komt ongeveer eenmaal in de twee maanden bijeen. 

Lijkt het u leuk om onze oudercommissie te komen versterken, neem dan contact op met de commissie. U kunt mailen naar oc.okidoki@gmail.com voor 's-Gravenzande en naar oc.villaokidoki@gmail.com voor Kwintsheul, Naaldwijk en Wateringen. 

Een uitgebreide beschrijving van wat de oudercommissie - wettelijk gezien - inhoudt, kunt u lezen in de download.