Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Ontdek het talent dat je bent

Kinderen ontwikkelen zich door te ontdekken. Dat doen ze van nature. Wij vinden dat het onze taak is om dat te stimuleren en geven ze alle ruimte voor hun ontdekkingstocht. Zo kunnen kinderen zich in hun eigen tempo en volgens hun eigen belangstelling ontwikkelen. ‘Ontdek het talent dat je bent’ is ons motto.

De ontwikkeling van uw kind

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind is bijvoorbeeld snel met lopen, terwijl het andere kind snel is met praten. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind plezier heeft in het spelen en in het omgaan met leeftijdgenootjes en dat het blij is als het iets nieuws kan. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

Veiligheid door duidelijke regels

In de kinderopvang hebben kinderen te maken met groepsgenootjes en met regels die in een groep gelden. Duidelijke regels zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen en veiligheid is de basis voor ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben wij ook een herkenbare dagindeling met regelmaat en rustmomenten, bijvoorbeeld als we met elkaar aan tafel wat drinken en fruit eten, of tijdens het voorlezen. Vaste momenten geven een kind houvast en een veilig gevoel.

Contact over opvoeding en ontwikkeling

Een goed contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Samen zorgen we voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van uw kind. Heeft uw kind een moeilijke periode? Dan bespreken we samen de beste aanpak. We praten graag met u over de ontwikkeling van uw kind, op basis van onze observaties. Het belangrijkste moment daarvoor is het jaarlijkse oudergesprek.

Leren hoe je met elkaar omgaat

Wij besteden veel aandacht aan een positieve groepssfeer met geborgenheid en gezelligheid. Een sfeer waarin ieder kind zichzelf mag zijn en tegelijkertijd verbondenheid voelt met de andere kinderen in de groep. Tegelijkertijd leren ze hierdoor de principes van democratie.

Wat als ons iets opvalt aan de ontwikkeling?

Onze pedagogisch medewerkers weten veel van de ontwikkeling van kinderen. Zij kunnen kinderen vergelijken met leeftijdsgenoten. Bovendien vallen veel ontwikkelingskenmerken juist op in een grote groep. Als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, bespreken zij dit met u. Samen maakt u dan afspraken over een goede aanpak. Wanneer u het goed vindt, overleggen zij met onze pedagoog.

 

Meer informatie?

Ons complete pedagogisch beleid kunt u downloaden,

Klik op de download voor het pedagogisch beleid.

Download Pedagogisch Beleid

Terug