Ben ik in Beeld - Uk & Puk

Ieder kind is in beeld

We volgen de ontwikkeling van elk kind en gebruiken daarvoor het ontwikkelings-stimuleringsprogramma Ben ik in Beeld. Het sluit aan op de behoefte van het jonge kind en geeft de pedagogisch medewerker handvatten om hiermee om te gaan. De observatiemethode Kijk! is een onderdeel van het programma, net als de Voorschoolse Educatie (VE) methode Uk & Puk.

Een uitdagende omgeving

Voor peuters....
De inrichting van onze ruimten bevordert de ontwikkeling van kinderen. Er is speelgoed dat kinderen hun vaardigheden laat gebruiken en ontwikkelen en de ruimte nodigt uit tot allerlei activiteiten, maar biedt ook rustpunten. Onze pedagogisch medewerkers prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, bijvoorbeeld met de vertelkoffer, een koffer gevuld met allerlei voorwerpen rond een bepaald thema, met lego of plakwerkjes. Bij het knutselen is bezig zijn met verschillende materialen belangrijker dan het eindresultaat. Uw kind kiest zelf of het meedoet aan gezamenlijke activiteiten. Er is ook veel tijd om vrij te spelen en zelf te ontdekken.
... en voor baby's
De inrichting van de babygroep en het spelmateriaal zijn vooral gericht op zintuiglijk plezier. Er zijn interessante voorwerpen om naar te kijken, te betasten en te beproeven. We zingen liedjes en bekijken plaatjesboeken. Er wordt veel geknuffeld en de pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact door de baby’s in elkaars nabijheid te brengen

Uk & Puk

Van een pasgeboren baby die totaal afhankelijk is van anderen, tot een 4-jarige kleuter die trots aan zijn eerste schooldag begint: kinderen van 0 tot 4 jaar maken een gigantische ontwikkeling door. Ze leren tijgeren, kruipen, lopen, fietsen. Brabbelen, praten, zingen. Spelen, nadoen, delen. En niet te vergeten: ze willen steeds meer zélf doen.

Okidoki geeft door middel van het programma Uk & Puk kinderen de ruimte en de vrijheid om spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zélf op onderzoek uit te gaan. Door actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.
De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze. 

Thema’s

Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 10 aansprekende thema's. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Het programma start met het thema 'Welkom Puk'; daarna is de volgorde van de thema's vrij. 

Dit zijn de algemene thema's van Uk & Puk:
Welkom Puk! 
Knuffels 
Hatsjoe! 
Ik en mijn familie 
Wat heb jij aan vandaag? 
Regen 
Dit ben ik! 
Eet smakelijk! 
Reuzen en kabouters 
Oef, wat warm!

Extra thema:
Ik ga naar de basisschool

Themaplanning

Elke 6 weken is er op elke groep een nieuw thema. Het rooster van de thema’s kunt u hieronder lezen.

Themaplanning 2022

Uk en Puk thema’s 0-4 jaar

Knuffels, ik zie dieren! | 10 jan-18 feb
Dit ben ik, ik ga werken! | 21 feb- 1 april 
Eet smakelijk, ik doe boodschappen! | 4 april -13 mei 
Oef wat warm, ik ga spelen! | 16 mei -17 juni
Ik en mijn familie, rijden overal naar toe! | 20 juni - zomervakantie
Ik ben een Kunstenaar, ik ontdek het talent dat ik ben! | 22 aug -30 sept
Reuzen en kabouters, ik ga bewegen! | 3 okt -11 nov
Wat heb ik aan vandaag? | 14 nov -23 dec
Welkom Puk in het nieuwe jaar! | 9 jan -17 feb 2023