Peuteropvang

Peuteropvang 2-4 jaar

Samen spelen met andere kinderen, andere activiteiten ondernemen dan thuis − voor peuters is dat leuk en leerzaam. Okidoki biedt peuteropvang  voor kinderen van twee tot vier jaar. Dat doen wij op verschillende locaties in Westland.

Vertrouwde groep

Per dag geven vaste medewerkers leiding aan een groep. Dat voelt vertrouwd en veilig. En met leeftijdgenootjes om mee te spelen, is het altijd weer gezellig bij Okidoki.

Aanbod peuteropvang

Okidoki biedt 'gesubsidieerde peuteropvang' en 'peuteropvang onder de Wet Kinderopvang' aan. 

Gesubsidieerde peuteropvang is bedoeld voor kinderen waarvan één van de ouders niet werkt of studeert en dus niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Peuteropvang onder de Wet Kinderopvang is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders wél recht hebben op kinderopvangtoeslag.

VVE-Verklaring

Kinderen die een Vroege Voorschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling. Heeft uw kindje een VVE verklaring? Lees hier dan meer. 

Stimulering ontwikkeling

Okidoki werkt met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma Ben ik in Beeld. Dit is een erkend programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat gebruikmaakt van elementen uit de methode Uk & Puk. Pedagogisch medewerkers versterken hiermee de brede (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. De activiteiten binnen deze methode worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden. Dit betekent onder andere dat pedagogisch medewerkers altijd kijken naar wat de kinderen ondernemen en wat ze interessant vinden om zo bij hun belevingswereld aan te blijven sluiten.

Okidoki heeft voor deze methode gekozen omdat hij heel goed  en natuurlijk aansluit bij de filosofie en werkwijze van Okidoki: Ontdek het talent dat je bent!

De belangrijkste kenmerken

  • Veel interactie
  • Een dagritme geeft rust
  • Thema’s en themahoeken om te spelen
  • Interactief voorlezen
  • Activiteitenspin
  • Oog voor de ontwikkeling van het kind

Peuteropvang gesloten tijdens vakanties

Tijdens de vakanties is de peuteropvang gesloten. 

Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie: 30 april 2022 t/m 8 mei 2022
Zomervakantie: 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie: 22 oktober 2022 tm/ 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023