Pilot Gezonde levensstijl Kinderopvang Okidoki

Waarom doen wij mee?

Het maatschappelijk belang om kinderen vanaf jonge leeftijd zo gezond mogelijk te laten opgroeien is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld, biedt kinderen een gezonde start. En daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven, want jong geleerd is immers oud gedaan. Aan het leggen van dit fundament leveren behalve de  ouders, ook de professionals in de kinderopvang een belangrijke bijdrage.

Okidoki en Villa Okidoki doen mee met de landelijke pilot Gezonde start. Claudine Lagraauw, onze interne begeleider, is opgeleid  tot interne ‘leefstijlcoach’. Zij nam 21 en 22 maart deel aan een speciaal train-de-trainer programma van scholing Een Gezonde Start. In deze train-de-trainer komt ook de Aanpak Gezonde Kinderopvang en het toepassen hiervan aan de orde.

Gezondheid en Veiligheid hebben alles te maken met leefstijl. Naast gezonde voeding staat ook veel Bewegen centraal. Dit is de reden dat Okidoki gestart is met het opleiden van pedagogisch medewerkers in Beweegkriebels. In de loop van 2016 volgen meer medewerkers deze training. Ook zal er aandacht komen voor gezonde voeding, de nieuwe schijf van vijf, en zullen er pedagogisch medewerkers deelnemen aan basistraining Een gezonde Start. De scholing heeft als uitgangspunt: Leren door doen!

Actief aan de slag opdrachten, bewustwording van je eigen gedrag. De scholing biedt vooral hulp bi het op een luchtige en positieve manier invulling geven aan de gezondheid en veiligheid van jonge kinderen.