Schooltijden en BSO vanaf 11 mei

Vandaag hebben meerdere scholen gecommuniceerd hoe zij het onderwijs per 11 mei gaan vormgeven. Het blijkt dat dit per school heel verschillend is. Aan u laten we weten wat wij aan de hand van de adviezen vanuit het ministerie van OCW en de PO raad kunnen bieden.

In deze brief kunt u dit lezen. Download