Veelgestelde vragen coronavirus

Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) is
open. In dit document vindt u de meeste gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor ouders.

Daarnaast kunt u hier het meest recente protocol terugvinden. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de
praktijk.